Statistika pristupu k serveru mojeporno.sk

Obdobie štatistiky: Máj 2017
Generované 01-Jun-2017 01:20 CEST

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Odkazovače] [Hľadané] [Prehliadače] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za Máj 2017
Celkom zásahov 83004
Celkom súborov 0
celkom strán 80088
celkom návštev 12414
Celkom kBytov 30101
Celkom jedinečných miest 1423
Celkom jedinečných URL-iek 0
Celkom jedinečných odkazovačov 68
Celkom jedinečných Browsrov 84
. priem max
Zásahov za hodinu 111 319
Zásahov za deň 2677 3816
Súborov za deň 0 0
Stránok za deň 2583 3692
Miest za deň 45 163
Návštev za deň 400 447
kBytov za deň 971 1388
Zásahy podľa kódu odpovede
Code 403 - Forbidden 12.35% 10248
Code 404 - Not Found 87.65% 72756

Denné využitie za Máj 2017

Denné štatistiky za Máj 2017
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 2670 3.22% 0 0.00% 2546 3.18% 415 3.34% 84 5.90% 968 3.22%
2 2234 2.69% 0 0.00% 2101 2.62% 424 3.42% 100 7.03% 805 2.67%
3 2720 3.28% 0 0.00% 2584 3.23% 442 3.56% 99 6.96% 986 3.28%
4 2376 2.86% 0 0.00% 2301 2.87% 393 3.17% 75 5.27% 859 2.85%
5 1822 2.20% 0 0.00% 1769 2.21% 388 3.13% 68 4.78% 655 2.17%
6 2538 3.06% 0 0.00% 2453 3.06% 395 3.18% 102 7.17% 921 3.06%
7 3202 3.86% 0 0.00% 3083 3.85% 400 3.22% 74 5.20% 1165 3.87%
8 2767 3.33% 0 0.00% 2690 3.36% 402 3.24% 80 5.62% 1002 3.33%
9 2917 3.51% 0 0.00% 2861 3.57% 395 3.18% 86 6.04% 1060 3.52%
10 3404 4.10% 0 0.00% 3295 4.11% 391 3.15% 84 5.90% 1240 4.12%
11 1905 2.30% 0 0.00% 1794 2.24% 402 3.24% 97 6.82% 685 2.28%
12 2253 2.71% 0 0.00% 2157 2.69% 400 3.22% 72 5.06% 812 2.70%
13 3349 4.03% 0 0.00% 3250 4.06% 399 3.21% 85 5.97% 1220 4.05%
14 1958 2.36% 0 0.00% 1836 2.29% 417 3.36% 88 6.18% 704 2.34%
15 3384 4.08% 0 0.00% 3305 4.13% 415 3.34% 96 6.75% 1231 4.09%
16 2582 3.11% 0 0.00% 2528 3.16% 378 3.04% 65 4.57% 938 3.12%
17 2634 3.17% 0 0.00% 2565 3.20% 392 3.16% 65 4.57% 957 3.18%
18 2574 3.10% 0 0.00% 2485 3.10% 398 3.21% 78 5.48% 933 3.10%
19 2591 3.12% 0 0.00% 2514 3.14% 396 3.19% 90 6.32% 938 3.12%
20 3362 4.05% 0 0.00% 3241 4.05% 447 3.60% 163 11.45% 1223 4.06%
21 2773 3.34% 0 0.00% 2735 3.41% 382 3.08% 75 5.27% 1010 3.35%
22 2830 3.41% 0 0.00% 2764 3.45% 378 3.04% 110 7.73% 1030 3.42%
23 1795 2.16% 0 0.00% 1685 2.10% 429 3.46% 81 5.69% 643 2.14%
24 3816 4.60% 0 0.00% 3692 4.61% 391 3.15% 103 7.24% 1388 4.61%
25 3346 4.03% 0 0.00% 3219 4.02% 400 3.22% 102 7.17% 1219 4.05%
26 2585 3.11% 0 0.00% 2499 3.12% 412 3.32% 95 6.68% 937 3.11%
27 3092 3.73% 0 0.00% 3031 3.78% 406 3.27% 84 5.90% 1124 3.73%
28 2480 2.99% 0 0.00% 2376 2.97% 417 3.36% 97 6.82% 897 2.98%
29 2467 2.97% 0 0.00% 2369 2.96% 412 3.32% 92 6.47% 894 2.97%
30 2771 3.34% 0 0.00% 2631 3.29% 404 3.25% 92 6.47% 1005 3.34%
31 1807 2.18% 0 0.00% 1729 2.16% 404 3.25% 75 5.27% 649 2.16%

Hodinové využitie za Máj 2017

Hodinové štatistiky za Máj 2017
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 157 4882 5.88% 0 0 0.00% 155 4805 6.00% 57 1782 5.92%
1 158 4903 5.91% 0 0 0.00% 155 4817 6.01% 58 1794 5.96%
2 163 5081 6.12% 0 0 0.00% 160 4979 6.22% 60 1857 6.17%
3 159 4939 5.95% 0 0 0.00% 157 4868 6.08% 58 1807 6.00%
4 149 4646 5.60% 0 0 0.00% 147 4563 5.70% 55 1698 5.64%
5 149 4622 5.57% 0 0 0.00% 146 4526 5.65% 54 1686 5.60%
6 146 4556 5.49% 0 0 0.00% 142 4427 5.53% 54 1662 5.52%
7 120 3729 4.49% 0 0 0.00% 117 3638 4.54% 44 1356 4.50%
8 106 3300 3.98% 0 0 0.00% 102 3178 3.97% 38 1192 3.96%
9 83 2594 3.13% 0 0 0.00% 81 2518 3.14% 30 936 3.11%
10 69 2140 2.58% 0 0 0.00% 64 2006 2.50% 25 765 2.54%
11 48 1515 1.83% 0 0 0.00% 45 1416 1.77% 17 535 1.78%
12 34 1073 1.29% 0 0 0.00% 30 942 1.18% 12 372 1.24%
13 30 932 1.12% 0 0 0.00% 27 837 1.05% 10 321 1.07%
14 39 1221 1.47% 0 0 0.00% 34 1080 1.35% 14 426 1.41%
15 51 1582 1.91% 0 0 0.00% 46 1440 1.80% 18 556 1.85%
16 72 2251 2.71% 0 0 0.00% 67 2079 2.60% 26 805 2.67%
17 93 2909 3.50% 0 0 0.00% 88 2757 3.44% 34 1047 3.48%
18 112 3474 4.19% 0 0 0.00% 106 3291 4.11% 41 1257 4.17%
19 128 3986 4.80% 0 0 0.00% 122 3799 4.74% 47 1446 4.80%
20 148 4599 5.54% 0 0 0.00% 143 4449 5.56% 54 1674 5.56%
21 158 4903 5.91% 0 0 0.00% 152 4736 5.91% 58 1790 5.95%
22 147 4567 5.50% 0 0 0.00% 143 4441 5.55% 54 1662 5.52%
23 148 4600 5.54% 0 0 0.00% 145 4496 5.61% 54 1677 5.57%

Naj 30 z 1423 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 10820 13.04% 0 0.00% 4013 13.33% 128 1.03% msnbot-207-46-13-176.search.msn.com
2 9893 11.92% 0 0.00% 3659 12.16% 80 0.64% msnbot-157-55-39-239.search.msn.com
3 7951 9.58% 0 0.00% 2947 9.79% 49 0.39% msnbot-207-46-13-15.search.msn.com
4 6065 7.31% 0 0.00% 2248 7.47% 55 0.44% msnbot-40-77-167-93.search.msn.com
5 5507 6.63% 0 0.00% 2040 6.78% 41 0.33% msnbot-157-55-39-251.search.msn.com
6 3498 4.21% 0 0.00% 1295 4.30% 27 0.22% msnbot-207-46-13-16.search.msn.com
7 3461 4.17% 0 0.00% 1282 4.26% 21 0.17% msnbot-157-55-39-142.search.msn.com
8 1995 2.40% 0 0.00% 739 2.46% 20 0.16% msnbot-157-55-39-140.search.msn.com
9 1847 2.23% 0 0.00% 683 2.27% 14 0.11% msnbot-40-77-167-112.search.msn.com
10 1563 1.88% 0 0.00% 578 1.92% 18 0.14% msnbot-157-55-39-104.search.msn.com
11 1190 1.43% 0 0.00% 441 1.46% 14 0.11% msnbot-157-55-39-80.search.msn.com
12 1165 1.40% 0 0.00% 432 1.43% 8 0.06% msnbot-157-55-39-156.search.msn.com
13 854 1.03% 0 0.00% 316 1.05% 9 0.07% msnbot-157-55-39-168.search.msn.com
14 753 0.91% 0 0.00% 279 0.93% 11 0.09% msnbot-157-55-39-51.search.msn.com
15 724 0.87% 0 0.00% 269 0.89% 21 0.17% msnbot-40-77-167-130.search.msn.com
16 688 0.83% 0 0.00% 254 0.84% 9 0.07% msnbot-207-46-13-103.search.msn.com
17 686 0.83% 0 0.00% 254 0.84% 5 0.04% msnbot-157-55-39-78.search.msn.com
18 681 0.82% 0 0.00% 221 0.73% 681 5.49% s443.pingdom.com
19 678 0.82% 0 0.00% 251 0.83% 6 0.05% msnbot-207-46-13-82.search.msn.com
20 666 0.80% 0 0.00% 247 0.82% 9 0.07% msnbot-157-55-39-66.search.msn.com
21 662 0.80% 0 0.00% 245 0.81% 8 0.06% msnbot-157-55-39-47.search.msn.com
22 660 0.80% 0 0.00% 244 0.81% 11 0.09% msnbot-40-77-167-151.search.msn.com
23 536 0.65% 0 0.00% 174 0.58% 536 4.32% s4002.pingdom.com
24 535 0.64% 0 0.00% 198 0.66% 5 0.04% msnbot-40-77-167-114.search.msn.com
25 532 0.64% 0 0.00% 197 0.65% 2 0.02% msnbot-40-77-167-119.search.msn.com
26 524 0.63% 0 0.00% 194 0.65% 5 0.04% msnbot-157-55-39-65.search.msn.com
27 520 0.63% 0 0.00% 169 0.56% 520 4.19% s4004.pingdom.com
28 511 0.62% 0 0.00% 189 0.63% 5 0.04% msnbot-40-77-167-97.search.msn.com
29 500 0.60% 0 0.00% 166 0.55% 493 3.97% shop-02.webglobe.sk
30 498 0.60% 0 0.00% 161 0.54% 498 4.01% s453.pingdom.com

Naj 10 z 1423 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 10820 13.04% 0 0.00% 4013 13.33% 128 1.03% msnbot-207-46-13-176.search.msn.com
2 9893 11.92% 0 0.00% 3659 12.16% 80 0.64% msnbot-157-55-39-239.search.msn.com
3 7951 9.58% 0 0.00% 2947 9.79% 49 0.39% msnbot-207-46-13-15.search.msn.com
4 6065 7.31% 0 0.00% 2248 7.47% 55 0.44% msnbot-40-77-167-93.search.msn.com
5 5507 6.63% 0 0.00% 2040 6.78% 41 0.33% msnbot-157-55-39-251.search.msn.com
6 3498 4.21% 0 0.00% 1295 4.30% 27 0.22% msnbot-207-46-13-16.search.msn.com
7 3461 4.17% 0 0.00% 1282 4.26% 21 0.17% msnbot-157-55-39-142.search.msn.com
8 1995 2.40% 0 0.00% 739 2.46% 20 0.16% msnbot-157-55-39-140.search.msn.com
9 1847 2.23% 0 0.00% 683 2.27% 14 0.11% msnbot-40-77-167-112.search.msn.com
10 1563 1.88% 0 0.00% 578 1.92% 18 0.14% msnbot-157-55-39-104.search.msn.com

Naj 23 z 68 odkazovačov celkom
# zásahov odkazovač
1 16 0.02% http://www.google.com/
2 15 0.02% http://www.porno-3d.cz/porno-videa-zadarmo-mojeporno-sk-330/
3 8 0.01% http://m.facebook.com/
4 8 0.01% http://www.pepak.net/ytd/ytd/
5 2 0.00% http://burger-imperia.com/
6 2 0.00% http://katalog.kompletne.cz/107-eroticke-fotky-a-videa/str-6/
7 2 0.00% http://lesbianhentai.xblog.in
8 2 0.00% http://www.bing.com
9 2 0.00% http://www.marinetraffic.com
10 2 0.00% http://www.superzeta.it/viewtopic.php
11 2 0.00% http://yandex.ru/clck/jsredir
12 2 0.00% https://google.com/
13 2 0.00% https://l.facebook.com/
14 2 0.00% https://www.google.com/
15 2 0.00% mojeporno.sk
16 1 0.00% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
17 1 0.00% http://away.vk.com/away.php
18 1 0.00% http://board.freeones.com/showthread.php
19 1 0.00% http://dildo.adultnet.in
20 1 0.00% http://mail.azet.sk/
21 1 0.00% http://www.mojevideo.sk/video/2a467/chcela_zachranit_vtaka_ale_priroda_to_vyriesila_za_nu.html
22 1 0.00% http://www.seznam-stranek.cz/porno-fotky-videa-zdarma/4
23 1 0.00% https://www.reddit.com/r/NSFW_GIF/comments/n1mch/sasha_grey_and_somebody_belladonna/

Naj 15 z 84 prehliadačov celkom
# zásahov prehliadač
1 68317 82.31% bingbot/2.0
2 8921 10.75% Pingdom.com_bot_version_1.4_(http://www.pingdom.com/)
3 1482 1.79% Mozilla/5.0
4 1042 1.26% Googlebot/2.1
5 890 1.07% MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.4.18 Darwin/16.5.0
6 361 0.43% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
7 180 0.22% Windows-RSS-Platform/2.0 (IE 11.0; Windows NT 6.1)
8 163 0.20% Googlebot-Image/1.0
9 141 0.17% YandexBot/3.0
10 127 0.15% Linux x86_64
11 99 0.12% MSIE 9.0
12 80 0.10% MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.2.16 Darwin/16.3.0
13 50 0.06% MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.6.0
14 46 0.06% MJ12bot/v1.4
15 40 0.05% SemrushBot/1.2

Využitie podľa krajiny Máj 2017

Naj 50 z 64 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 78942 95.11% 0 0.00% 28760 95.54% Komercna (com)
2 1944 2.34% 0 0.00% 651 2.16% Nezistena/neznama
3 1170 1.41% 0 0.00% 392 1.30% Slovenska republika
4 174 0.21% 0 0.00% 58 0.19% Siet (net)
5 145 0.17% 0 0.00% 49 0.16% Ruska federacia
6 105 0.13% 0 0.00% 32 0.11% Nemecko
7 80 0.10% 0 0.00% 26 0.09% Ceska republika
8 59 0.07% 0 0.00% 20 0.07% European Union
9 48 0.06% 0 0.00% 17 0.06% Francuzsko
10 28 0.03% 0 0.00% 8 0.03% Polsko
11 23 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)
12 22 0.03% 0 0.00% 4 0.01% Neziskova organizacia (org)
13 22 0.03% 0 0.00% 5 0.02% Holandsko
14 20 0.02% 0 0.00% 7 0.02% Svedsko
15 15 0.02% 0 0.00% 5 0.02% Taliansko
16 12 0.01% 0 0.00% 4 0.01% Kanada
17 12 0.01% 0 0.00% 4 0.01% Japonsko
18 10 0.01% 0 0.00% 3 0.01% Brazilia
19 10 0.01% 0 0.00% 3 0.01% India
20 9 0.01% 0 0.00% 3 0.01% Svajciarsko
21 9 0.01% 0 0.00% 3 0.01% Ukraina
22 8 0.01% 0 0.00% 3 0.01% Australia
23 8 0.01% 0 0.00% 3 0.01% Izrael
24 7 0.01% 0 0.00% 2 0.01% Rumunsko
25 6 0.01% 0 0.00% 2 0.01% Argentina
26 6 0.01% 0 0.00% 2 0.01% Kirgizstan
27 6 0.01% 0 0.00% 2 0.01% Novy Zeland
28 6 0.01% 0 0.00% 2 0.01% Pakistan
29 6 0.01% 0 0.00% 2 0.01% Turecko
30 5 0.01% 0 0.00% 2 0.01% Luxemburg
31 5 0.01% 0 0.00% 2 0.01% Mexiko
32 4 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Bulharsko
33 4 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Cile
34 4 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Spanielsko
35 4 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Lithuania
36 4 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Moroko
37 4 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Filipiny
38 4 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Portugalsko
39 4 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Seychelles
40 4 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Singapur
41 3 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Angola
42 3 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Belgicko
43 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Aakademicka (edu)
44 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Generic Business (biz)
45 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Zastaralo Arpanet (arpa)
46 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Rakusko
47 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Dansko
48 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Dominikanska republika
49 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Ekvador
50 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Estonsko


Generated by Webalizer Version 2.23