Statistika pristupu k serveru mojeporno.sk

Obdobie štatistiky: Jún 2017
Generované 01-Jul-2017 01:17 CEST

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Odkazovače] [Hľadané] [Prehliadače] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za Jún 2017
Celkom zásahov 80793
Celkom súborov 0
celkom strán 77387
celkom návštev 12227
Celkom kBytov 29289
Celkom jedinečných miest 1362
Celkom jedinečných URL-iek 0
Celkom jedinečných odkazovačov 58
Celkom jedinečných Browsrov 74
. priem max
Zásahov za hodinu 112 401
Zásahov za deň 2693 3814
Súborov za deň 0 0
Stránok za deň 2579 3715
Miest za deň 45 125
Návštev za deň 407 435
kBytov za deň 976 1392
Zásahy podľa kódu odpovede
Code 401 - Unauthorized 0.00% 2
Code 403 - Forbidden 12.37% 9996
Code 404 - Not Found 87.63% 70795

Denné využitie za Jún 2017

Denné štatistiky za Jún 2017
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 2117 2.62% 0 0.00% 2048 2.65% 405 3.31% 78 5.73% 765 2.61%
2 2918 3.61% 0 0.00% 2776 3.59% 400 3.27% 80 5.87% 1060 3.62%
3 2570 3.18% 0 0.00% 2457 3.17% 394 3.22% 81 5.95% 932 3.18%
4 2824 3.50% 0 0.00% 2765 3.57% 429 3.51% 104 7.64% 1027 3.51%
5 2207 2.73% 0 0.00% 2129 2.75% 417 3.41% 89 6.53% 797 2.72%
6 2408 2.98% 0 0.00% 2327 3.01% 403 3.30% 102 7.49% 871 2.97%
7 2541 3.15% 0 0.00% 2396 3.10% 418 3.42% 125 9.18% 918 3.13%
8 2257 2.79% 0 0.00% 2151 2.78% 404 3.30% 92 6.75% 816 2.78%
9 3619 4.48% 0 0.00% 3546 4.58% 391 3.20% 66 4.85% 1321 4.51%
10 2882 3.57% 0 0.00% 2796 3.61% 410 3.35% 77 5.65% 1047 3.58%
11 1841 2.28% 0 0.00% 1719 2.22% 424 3.47% 75 5.51% 658 2.25%
12 2540 3.14% 0 0.00% 2458 3.18% 435 3.56% 106 7.78% 920 3.14%
13 3506 4.34% 0 0.00% 3061 3.96% 415 3.39% 100 7.34% 1266 4.32%
14 3502 4.33% 0 0.00% 3345 4.32% 419 3.43% 94 6.90% 1273 4.35%
15 1676 2.07% 0 0.00% 1573 2.03% 411 3.36% 116 8.52% 600 2.05%
16 2795 3.46% 0 0.00% 2733 3.53% 388 3.17% 67 4.92% 1017 3.47%
17 3112 3.85% 0 0.00% 2955 3.82% 419 3.43% 85 6.24% 1129 3.85%
18 2655 3.29% 0 0.00% 2579 3.33% 410 3.35% 81 5.95% 964 3.29%
19 2512 3.11% 0 0.00% 2430 3.14% 409 3.35% 87 6.39% 910 3.11%
20 3814 4.72% 0 0.00% 3715 4.80% 390 3.19% 87 6.39% 1392 4.75%
21 2334 2.89% 0 0.00% 2239 2.89% 419 3.43% 77 5.65% 845 2.88%
22 3413 4.22% 0 0.00% 3279 4.24% 412 3.37% 83 6.09% 1242 4.24%
23 2581 3.19% 0 0.00% 2469 3.19% 406 3.32% 80 5.87% 936 3.19%
24 2945 3.65% 0 0.00% 2856 3.69% 403 3.30% 84 6.17% 1071 3.66%
25 2492 3.08% 0 0.00% 2409 3.11% 426 3.48% 95 6.98% 900 3.07%
26 2776 3.44% 0 0.00% 2727 3.52% 395 3.23% 76 5.58% 1010 3.45%
27 2345 2.90% 0 0.00% 2112 2.73% 412 3.37% 96 7.05% 845 2.88%
28 2799 3.46% 0 0.00% 2700 3.49% 421 3.44% 88 6.46% 1017 3.47%
29 2211 2.74% 0 0.00% 2109 2.73% 431 3.52% 89 6.53% 798 2.72%
30 2601 3.22% 0 0.00% 2528 3.27% 409 3.35% 80 5.87% 943 3.22%

Hodinové využitie za Jún 2017

Hodinové štatistiky za Jún 2017
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 164 4935 6.11% 0 0 0.00% 159 4796 6.20% 60 1801 6.15%
1 158 4768 5.90% 0 0 0.00% 154 4626 5.98% 58 1740 5.94%
2 165 4969 6.15% 0 0 0.00% 162 4874 6.30% 61 1818 6.21%
3 156 4706 5.82% 0 0 0.00% 154 4644 6.00% 57 1718 5.87%
4 148 4449 5.51% 0 0 0.00% 145 4376 5.65% 54 1626 5.55%
5 156 4682 5.80% 0 0 0.00% 153 4603 5.95% 57 1711 5.84%
6 141 4237 5.24% 0 0 0.00% 139 4170 5.39% 52 1545 5.28%
7 130 3923 4.86% 0 0 0.00% 126 3797 4.91% 48 1429 4.88%
8 112 3364 4.16% 0 0 0.00% 106 3204 4.14% 41 1218 4.16%
9 94 2845 3.52% 0 0 0.00% 89 2696 3.48% 34 1026 3.50%
10 78 2364 2.93% 0 0 0.00% 73 2213 2.86% 28 849 2.90%
11 43 1298 1.61% 0 0 0.00% 40 1221 1.58% 15 456 1.56%
12 27 822 1.02% 0 0 0.00% 24 730 0.94% 9 279 0.95%
13 35 1061 1.31% 0 0 0.00% 32 981 1.27% 12 369 1.26%
14 56 1680 2.08% 0 0 0.00% 36 1107 1.43% 19 585 2.00%
15 56 1709 2.12% 0 0 0.00% 50 1525 1.97% 20 606 2.07%
16 61 1830 2.27% 0 0 0.00% 57 1720 2.22% 22 652 2.23%
17 97 2915 3.61% 0 0 0.00% 89 2697 3.49% 35 1050 3.58%
18 116 3502 4.33% 0 0 0.00% 112 3373 4.36% 42 1268 4.33%
19 131 3940 4.88% 0 0 0.00% 126 3791 4.90% 48 1431 4.89%
20 134 4026 4.98% 0 0 0.00% 128 3861 4.99% 49 1464 5.00%
21 139 4190 5.19% 0 0 0.00% 136 4098 5.30% 51 1527 5.22%
22 145 4373 5.41% 0 0 0.00% 140 4206 5.44% 53 1592 5.43%
23 140 4205 5.20% 0 0 0.00% 135 4078 5.27% 51 1531 5.23%

Naj 30 z 1362 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 4803 5.94% 0 0.00% 1781 6.08% 50 0.41% msnbot-40-77-167-58.search.msn.com
2 4613 5.71% 0 0.00% 1706 5.83% 43 0.35% msnbot-207-46-13-164.search.msn.com
3 3781 4.68% 0 0.00% 1401 4.78% 33 0.27% msnbot-40-77-167-93.search.msn.com
4 3662 4.53% 0 0.00% 1357 4.63% 21 0.17% msnbot-157-55-39-251.search.msn.com
5 3457 4.28% 0 0.00% 1282 4.38% 22 0.18% msnbot-40-77-167-109.search.msn.com
6 3029 3.75% 0 0.00% 1123 3.83% 9 0.07% msnbot-40-77-167-50.search.msn.com
7 2832 3.51% 0 0.00% 1050 3.58% 29 0.24% msnbot-40-77-167-47.search.msn.com
8 2490 3.08% 0 0.00% 920 3.14% 19 0.16% msnbot-157-55-39-130.search.msn.com
9 2210 2.74% 0 0.00% 818 2.79% 18 0.15% msnbot-157-55-39-67.search.msn.com
10 2209 2.73% 0 0.00% 819 2.80% 18 0.15% msnbot-207-46-13-96.search.msn.com
11 1992 2.47% 0 0.00% 737 2.51% 22 0.18% msnbot-157-55-39-239.search.msn.com
12 1985 2.46% 0 0.00% 736 2.51% 22 0.18% msnbot-40-77-167-120.search.msn.com
13 1727 2.14% 0 0.00% 640 2.18% 19 0.16% msnbot-40-77-167-74.search.msn.com
14 1578 1.95% 0 0.00% 585 2.00% 8 0.07% msnbot-40-77-167-134.search.msn.com
15 1528 1.89% 0 0.00% 566 1.93% 11 0.09% msnbot-40-77-167-84.search.msn.com
16 1516 1.88% 0 0.00% 562 1.92% 12 0.10% msnbot-40-77-167-45.search.msn.com
17 1402 1.74% 0 0.00% 519 1.77% 11 0.09% msnbot-157-55-39-207.search.msn.com
18 1380 1.71% 0 0.00% 512 1.75% 5 0.04% msnbot-157-55-39-190.search.msn.com
19 1352 1.67% 0 0.00% 501 1.71% 15 0.12% msnbot-40-77-167-117.search.msn.com
20 1332 1.65% 0 0.00% 494 1.69% 7 0.06% msnbot-40-77-167-112.search.msn.com
21 1056 1.31% 0 0.00% 392 1.34% 13 0.11% msnbot-157-55-39-65.search.msn.com
22 1046 1.29% 0 0.00% 387 1.32% 13 0.11% msnbot-40-77-167-22.search.msn.com
23 1025 1.27% 0 0.00% 380 1.30% 10 0.08% msnbot-207-46-13-144.search.msn.com
24 897 1.11% 0 0.00% 332 1.13% 12 0.10% msnbot-157-55-39-119.search.msn.com
25 841 1.04% 0 0.00% 311 1.06% 12 0.10% msnbot-40-77-167-27.search.msn.com
26 817 1.01% 0 0.00% 303 1.03% 9 0.07% msnbot-157-55-39-232.search.msn.com
27 792 0.98% 0 0.00% 293 1.00% 5 0.04% msnbot-40-77-167-6.search.msn.com
28 756 0.94% 0 0.00% 245 0.84% 755 6.17% s4015.pingdom.com
29 750 0.93% 0 0.00% 243 0.83% 749 6.13% s485.pingdom.com
30 729 0.90% 0 0.00% 270 0.92% 6 0.05% msnbot-157-55-39-101.search.msn.com

Naj 10 z 1362 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 4803 5.94% 0 0.00% 1781 6.08% 50 0.41% msnbot-40-77-167-58.search.msn.com
2 4613 5.71% 0 0.00% 1706 5.83% 43 0.35% msnbot-207-46-13-164.search.msn.com
3 3781 4.68% 0 0.00% 1401 4.78% 33 0.27% msnbot-40-77-167-93.search.msn.com
4 3662 4.53% 0 0.00% 1357 4.63% 21 0.17% msnbot-157-55-39-251.search.msn.com
5 3457 4.28% 0 0.00% 1282 4.38% 22 0.18% msnbot-40-77-167-109.search.msn.com
6 3029 3.75% 0 0.00% 1123 3.83% 9 0.07% msnbot-40-77-167-50.search.msn.com
7 2832 3.51% 0 0.00% 1050 3.58% 29 0.24% msnbot-40-77-167-47.search.msn.com
8 2490 3.08% 0 0.00% 920 3.14% 19 0.16% msnbot-157-55-39-130.search.msn.com
9 2209 2.73% 0 0.00% 819 2.80% 18 0.15% msnbot-207-46-13-96.search.msn.com
10 2210 2.74% 0 0.00% 818 2.79% 18 0.15% msnbot-157-55-39-67.search.msn.com

Naj 22 z 58 odkazovačov celkom
# zásahov odkazovač
1 48 0.06% mojeporno.sk
2 24 0.03% http://www.baidu.com/search/spider.htm
3 11 0.01% http://m.facebook.com/
4 10 0.01% http://www.pepak.net/ytd/ytd/
5 10 0.01% http://www.porno-3d.cz/porno-videa-zadarmo-mojeporno-sk-330/
6 5 0.01% http://google.com
7 3 0.00% http://www.marinetraffic.com
8 2 0.00% http://yandex.ru/clck/jsredir
9 2 0.00% https://google.com/
10 2 0.00% https://www.reddit.com/r/NSFW_GIF/comments/n1mch/sasha_grey_and_somebody_belladonna/
11 1 0.00% http://anonymizeme.pro/go/hide.cgi
12 1 0.00% http://burger-imperia.com/
13 1 0.00% http://katalog.amapro.cz/index.php
14 1 0.00% http://m.facebook.com
15 1 0.00% http://mail.azet.sk/
16 1 0.00% http://pizza-imperia.com/
17 1 0.00% http://sexshop.adultnet.in
18 1 0.00% http://www.alkowebizer.sk/engine.php
19 1 0.00% http://www.mojevideo.sk/video/f3a9/porno_v_ceskej_skole.html
20 1 0.00% http://www.nornik.net/debata/viewtopic.php
21 1 0.00% http://www.superzeta.it/viewtopic.php
22 1 0.00% https://l.facebook.com/

Naj 15 z 74 prehliadačov celkom
# zásahov prehliadač
1 65631 81.23% bingbot/2.0
2 8634 10.69% Pingdom.com_bot_version_1.4_(http://www.pingdom.com/)
3 2420 3.00% Mozilla/5.0
4 1072 1.33% MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.6.0
5 974 1.21% Googlebot/2.1
6 192 0.24% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
7 183 0.23% Windows-RSS-Platform/2.0 (IE 11.0; Windows NT 6.1)
8 170 0.21% MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.2.16 Darwin/16.3.0
9 132 0.16% YandexBot/3.0
10 103 0.13% MSIE 9.0
11 60 0.07% Safari/11603.2.5 CFNetwork/760.6.3 Darwin/15.6.0 (x86_64)
12 53 0.07% Linux x86_64
13 44 0.05% SeznamBot/3.2
14 42 0.05% MJ12bot/v1.4
15 40 0.05% MobileSafari/602.1 CFNetwork/856.4.7 Darwin/17.0.0

Využitie podľa krajiny Jún 2017

Naj 49 z 49 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 75791 93.81% 0 0.00% 27610 94.27% Komercna (com)
2 1886 2.33% 0 0.00% 635 2.17% Nezistena/neznama
3 1515 1.88% 0 0.00% 514 1.75% Slovenska republika
4 606 0.75% 0 0.00% 209 0.71% Siet (net)
5 417 0.52% 0 0.00% 143 0.49% European Union
6 98 0.12% 0 0.00% 32 0.11% Ceska republika
7 86 0.11% 0 0.00% 30 0.10% Japonsko
8 71 0.09% 0 0.00% 24 0.08% Ruska federacia
9 43 0.05% 0 0.00% 11 0.04% Nemecko
10 41 0.05% 0 0.00% 14 0.05% Brazilia
11 26 0.03% 0 0.00% 5 0.02% Holandsko
12 24 0.03% 0 0.00% 8 0.03% Francuzsko
13 22 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)
14 21 0.03% 0 0.00% 7 0.02% Taliansko
15 14 0.02% 0 0.00% 5 0.02% Polsko
16 13 0.02% 0 0.00% 4 0.01% Kanada
17 11 0.01% 0 0.00% 4 0.01% India
18 10 0.01% 0 0.00% 3 0.01% Serbia
19 9 0.01% 0 0.00% 3 0.01% Svajciarsko
20 7 0.01% 0 0.00% 2 0.01% Generic Business (biz)
21 6 0.01% 0 0.00% 2 0.01% Australia
22 6 0.01% 0 0.00% 2 0.01% Svedsko
23 6 0.01% 0 0.00% 2 0.01% Thajsko
24 5 0.01% 0 0.00% 2 0.01% Madarsko
25 4 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Belgicko
26 4 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Gruzinsko
27 4 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Hongkong
28 4 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Luxemburg
29 4 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Seychelles
30 3 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Rumunsko
31 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Neziskova organizacia (org)
32 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Argentina
33 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Kolumbia
34 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Cyprus
35 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Grecko
36 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Indonezia
37 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Jordan
38 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Lithuania
39 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Liotyssko
40 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Montenegro
41 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Mexiko
42 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Malajzia
43 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Tokelau
44 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Turecko
45 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Tuvalu
46 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Velka Britania (UK)
47 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Uzbekistan
48 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Equatorial Guinea
49 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% British Indian Ocean Territory


Generated by Webalizer Version 2.23