Statistika pristupu k serveru mojeporno.sk

Obdobie štatistiky: Júl 2017
Generované 01-Aug-2017 01:23 CEST

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Odkazovače] [Hľadané] [Prehliadače] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za Júl 2017
Celkom zásahov 58970
Celkom súborov 0
celkom strán 56151
celkom návštev 12663
Celkom kBytov 21163
Celkom jedinečných miest 1234
Celkom jedinečných URL-iek 0
Celkom jedinečných odkazovačov 50
Celkom jedinečných Browsrov 74
. priem max
Zásahov za hodinu 79 294
Zásahov za deň 1902 3264
Súborov za deň 0 0
Stránok za deň 1811 3172
Miest za deň 39 115
Návštev za deň 408 434
kBytov za deň 683 1188
Zásahy podľa kódu odpovede
Code 403 - Forbidden 17.42% 10272
Code 404 - Not Found 82.58% 48698

Denné využitie za Júl 2017

Denné štatistiky za Júl 2017
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 2436 4.13% 0 0.00% 2328 4.15% 426 3.36% 94 7.62% 872 4.12%
2 2690 4.56% 0 0.00% 2514 4.48% 428 3.38% 115 9.32% 950 4.49%
3 2249 3.81% 0 0.00% 2179 3.88% 421 3.32% 97 7.86% 813 3.84%
4 2621 4.44% 0 0.00% 2533 4.51% 431 3.40% 103 8.35% 949 4.48%
5 2772 4.70% 0 0.00% 2689 4.79% 408 3.22% 76 6.16% 1005 4.75%
6 3065 5.20% 0 0.00% 2983 5.31% 404 3.19% 78 6.32% 1115 5.27%
7 2693 4.57% 0 0.00% 2598 4.63% 409 3.23% 86 6.97% 978 4.62%
8 2334 3.96% 0 0.00% 2258 4.02% 416 3.29% 71 5.75% 844 3.99%
9 2928 4.97% 0 0.00% 2845 5.07% 411 3.25% 90 7.29% 1064 5.03%
10 3005 5.10% 0 0.00% 2920 5.20% 432 3.41% 100 8.10% 1092 5.16%
11 2016 3.42% 0 0.00% 1925 3.43% 420 3.32% 83 6.73% 725 3.42%
12 3260 5.53% 0 0.00% 3049 5.43% 427 3.37% 101 8.18% 1181 5.58%
13 2644 4.48% 0 0.00% 2562 4.56% 414 3.27% 100 8.10% 958 4.53%
14 2373 4.02% 0 0.00% 2311 4.12% 394 3.11% 76 6.16% 859 4.06%
15 2694 4.57% 0 0.00% 2639 4.70% 402 3.17% 71 5.75% 978 4.62%
16 3264 5.54% 0 0.00% 3172 5.65% 406 3.21% 92 7.46% 1188 5.61%
17 1626 2.76% 0 0.00% 1547 2.76% 409 3.23% 89 7.21% 582 2.75%
18 3032 5.14% 0 0.00% 2978 5.30% 412 3.25% 88 7.13% 1103 5.21%
19 2351 3.99% 0 0.00% 2230 3.97% 412 3.25% 91 7.37% 849 4.01%
20 1883 3.19% 0 0.00% 1782 3.17% 422 3.33% 84 6.81% 677 3.20%
21 2101 3.56% 0 0.00% 1973 3.51% 395 3.12% 76 6.16% 757 3.58%
22 481 0.82% 0 0.00% 409 0.73% 401 3.17% 67 5.43% 158 0.75%
23 441 0.75% 0 0.00% 407 0.72% 396 3.13% 64 5.19% 144 0.68%
24 591 1.00% 0 0.00% 422 0.75% 412 3.25% 76 6.16% 196 0.92%
25 544 0.92% 0 0.00% 453 0.81% 434 3.43% 99 8.02% 179 0.85%
26 489 0.83% 0 0.00% 405 0.72% 398 3.14% 85 6.89% 161 0.76%
27 513 0.87% 0 0.00% 414 0.74% 405 3.20% 69 5.59% 169 0.80%
28 474 0.80% 0 0.00% 411 0.73% 404 3.19% 84 6.81% 156 0.74%
29 478 0.81% 0 0.00% 405 0.72% 395 3.12% 66 5.35% 158 0.74%
30 469 0.80% 0 0.00% 403 0.72% 393 3.10% 71 5.75% 154 0.73%
31 453 0.77% 0 0.00% 407 0.72% 400 3.16% 65 5.27% 149 0.70%

Hodinové využitie za Júl 2017

Hodinové štatistiky za Júl 2017
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 107 3334 5.65% 0 0 0.00% 105 3265 5.81% 39 1206 5.70%
1 100 3110 5.27% 0 0 0.00% 97 3034 5.40% 36 1128 5.33%
2 106 3305 5.60% 0 0 0.00% 102 3191 5.68% 39 1199 5.67%
3 107 3342 5.67% 0 0 0.00% 105 3257 5.80% 39 1214 5.74%
4 99 3087 5.23% 0 0 0.00% 97 3026 5.39% 36 1120 5.29%
5 102 3168 5.37% 0 0 0.00% 98 3057 5.44% 37 1146 5.42%
6 101 3143 5.33% 0 0 0.00% 99 3081 5.49% 37 1140 5.39%
7 97 3031 5.14% 0 0 0.00% 95 2954 5.26% 35 1098 5.19%
8 92 2864 4.86% 0 0 0.00% 90 2792 4.97% 33 1033 4.88%
9 73 2266 3.84% 0 0 0.00% 68 2127 3.79% 26 812 3.84%
10 70 2182 3.70% 0 0 0.00% 64 1988 3.54% 25 778 3.68%
11 35 1088 1.85% 0 0 0.00% 29 919 1.64% 12 363 1.71%
12 31 985 1.67% 0 0 0.00% 27 839 1.49% 11 337 1.59%
13 38 1191 2.02% 0 0 0.00% 34 1080 1.92% 13 415 1.96%
14 37 1175 1.99% 0 0 0.00% 34 1056 1.88% 13 408 1.93%
15 50 1563 2.65% 0 0 0.00% 42 1318 2.35% 18 547 2.59%
16 44 1377 2.34% 0 0 0.00% 39 1220 2.17% 15 465 2.20%
17 43 1340 2.27% 0 0 0.00% 39 1215 2.16% 15 470 2.22%
18 64 2010 3.41% 0 0 0.00% 60 1864 3.32% 23 717 3.39%
19 86 2688 4.56% 0 0 0.00% 82 2572 4.58% 31 969 4.58%
20 100 3114 5.28% 0 0 0.00% 95 2964 5.28% 36 1121 5.30%
21 97 3012 5.11% 0 0 0.00% 95 2945 5.24% 35 1089 5.15%
22 105 3271 5.55% 0 0 0.00% 101 3132 5.58% 38 1182 5.59%
23 107 3324 5.64% 0 0 0.00% 105 3255 5.80% 39 1206 5.70%

Naj 30 z 1234 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 10506 17.82% 0 0.00% 3889 18.38% 110 0.87% msnbot-157-55-39-143.search.msn.com
2 5174 8.77% 0 0.00% 1917 9.06% 29 0.23% msnbot-157-55-39-100.search.msn.com
3 4370 7.41% 0 0.00% 1619 7.65% 37 0.29% msnbot-157-55-39-46.search.msn.com
4 4020 6.82% 0 0.00% 1486 7.02% 40 0.32% msnbot-157-55-39-236.search.msn.com
5 3184 5.40% 0 0.00% 1179 5.57% 27 0.21% msnbot-207-46-13-38.search.msn.com
6 2080 3.53% 0 0.00% 770 3.64% 23 0.18% msnbot-40-77-167-77.search.msn.com
7 1602 2.72% 0 0.00% 593 2.80% 15 0.12% msnbot-157-55-39-4.search.msn.com
8 1530 2.59% 0 0.00% 567 2.68% 14 0.11% msnbot-40-77-167-4.search.msn.com
9 1440 2.44% 0 0.00% 533 2.52% 15 0.12% msnbot-40-77-167-122.search.msn.com
10 1369 2.32% 0 0.00% 504 2.38% 55 0.43% msnbot-207-46-13-181.search.msn.com
11 1248 2.12% 0 0.00% 462 2.18% 3 0.02% msnbot-157-55-39-77.search.msn.com
12 1198 2.03% 0 0.00% 443 2.10% 13 0.10% msnbot-40-77-167-22.search.msn.com
13 1086 1.84% 0 0.00% 403 1.90% 15 0.12% msnbot-40-77-167-49.search.msn.com
14 956 1.62% 0 0.00% 354 1.67% 6 0.05% msnbot-207-46-13-103.search.msn.com
15 851 1.44% 0 0.00% 315 1.49% 15 0.12% msnbot-40-77-167-27.search.msn.com
16 840 1.42% 0 0.00% 311 1.47% 14 0.11% msnbot-157-55-39-65.search.msn.com
17 829 1.41% 0 0.00% 269 1.27% 829 6.55% s4007.pingdom.com
18 630 1.07% 0 0.00% 233 1.10% 11 0.09% msnbot-40-77-167-83.search.msn.com
19 529 0.90% 0 0.00% 172 0.81% 529 4.18% s459.pingdom.com
20 529 0.90% 0 0.00% 172 0.81% 529 4.18% s466.pingdom.com
21 528 0.90% 0 0.00% 171 0.81% 528 4.17% s415.pingdom.com
22 527 0.89% 0 0.00% 171 0.81% 527 4.16% s410.pingdom.com
23 500 0.85% 0 0.00% 166 0.78% 493 3.89% shop-02.webglobe.sk
24 473 0.80% 0 0.00% 153 0.72% 472 3.73% s485.pingdom.com
25 451 0.76% 0 0.00% 146 0.69% 451 3.56% s444.pingdom.com
26 419 0.71% 0 0.00% 136 0.64% 418 3.30% s462.pingdom.com
27 415 0.70% 0 0.00% 153 0.72% 5 0.04% msnbot-207-46-13-168.search.msn.com
28 365 0.62% 0 0.00% 118 0.56% 365 2.88% s4020.pingdom.com
29 364 0.62% 0 0.00% 118 0.56% 363 2.87% s4009.pingdom.com
30 364 0.62% 0 0.00% 118 0.56% 364 2.87% s439.pingdom.com

Naj 10 z 1234 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 10506 17.82% 0 0.00% 3889 18.38% 110 0.87% msnbot-157-55-39-143.search.msn.com
2 5174 8.77% 0 0.00% 1917 9.06% 29 0.23% msnbot-157-55-39-100.search.msn.com
3 4370 7.41% 0 0.00% 1619 7.65% 37 0.29% msnbot-157-55-39-46.search.msn.com
4 4020 6.82% 0 0.00% 1486 7.02% 40 0.32% msnbot-157-55-39-236.search.msn.com
5 3184 5.40% 0 0.00% 1179 5.57% 27 0.21% msnbot-207-46-13-38.search.msn.com
6 2080 3.53% 0 0.00% 770 3.64% 23 0.18% msnbot-40-77-167-77.search.msn.com
7 1602 2.72% 0 0.00% 593 2.80% 15 0.12% msnbot-157-55-39-4.search.msn.com
8 1530 2.59% 0 0.00% 567 2.68% 14 0.11% msnbot-40-77-167-4.search.msn.com
9 1440 2.44% 0 0.00% 533 2.52% 15 0.12% msnbot-40-77-167-122.search.msn.com
10 1369 2.32% 0 0.00% 504 2.38% 55 0.43% msnbot-207-46-13-181.search.msn.com

Naj 17 z 50 odkazovačov celkom
# zásahov odkazovač
1 35 0.06% http://www.baidu.com/search/spider.htm
2 15 0.03% http://m.facebook.com/
3 12 0.02% http://www.pepak.net/ytd/ytd/
4 7 0.01% http://www.porno-3d.cz/porno-videa-zadarmo-mojeporno-sk-330/
5 4 0.01% http://lm.facebook.com/l.php
6 3 0.01% http://google.com
7 2 0.00% https://google.com/
8 2 0.00% https://www.reddit.com/r/NSFW_GIF/comments/n1mch/sasha_grey_and_somebody_belladonna/
9 1 0.00% http://hundejo.com/
10 1 0.00% http://hvd-store.com/
11 1 0.00% http://katalog.kompletne.cz/107-eroticke-fotky-a-videa/str-6/
12 1 0.00% http://miniaplikace.blueboard.cz/shoutboard.php
13 1 0.00% http://www.pepak.net/ytd/ytd
14 1 0.00% http://www.superzeta.it/viewtopic.php
15 1 0.00% http://yandex.ru/clck/jsredir
16 1 0.00% https://ip-guide.com/info/217.67.30.65/
17 1 0.00% https://www.facebook.com/

Naj 15 z 74 prehliadačov celkom
# zásahov prehliadač
1 44303 75.13% bingbot/2.0
2 8913 15.11% Pingdom.com_bot_version_1.4_(http://www.pingdom.com/)
3 1684 2.86% Mozilla/5.0
4 1060 1.80% MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.6.0
5 988 1.68% Googlebot/2.1
6 165 0.28% Windows-RSS-Platform/2.0 (IE 11.0; Windows NT 6.1)
7 160 0.27% MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.2.16 Darwin/16.3.0
8 101 0.17% YandexBot/3.0
9 98 0.17% MSIE 9.0
10 95 0.16% Python-urllib/2.7
11 95 0.16% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
12 52 0.09% SemrushBot/1.2
13 45 0.08% SeznamBot/3.2
14 40 0.07% Baiduspider/2.0
15 38 0.06% MJ12bot/v1.4

Využitie podľa krajiny Júl 2017

Naj 47 z 47 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 54734 92.82% 0 0.00% 19790 93.51% Komercna (com)
2 1750 2.97% 0 0.00% 584 2.76% Nezistena/neznama
3 1329 2.25% 0 0.00% 447 2.11% Slovenska republika
4 311 0.53% 0 0.00% 104 0.49% Siet (net)
5 227 0.38% 0 0.00% 78 0.37% European Union
6 127 0.22% 0 0.00% 11 0.05% Neziskova organizacia (org)
7 110 0.19% 0 0.00% 37 0.17% Ceska republika
8 60 0.10% 0 0.00% 17 0.08% Nemecko
9 42 0.07% 0 0.00% 14 0.07% Ruska federacia
10 38 0.06% 0 0.00% 13 0.06% Chorvatsko
11 30 0.05% 0 0.00% 6 0.03% Holandsko
12 20 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)
13 18 0.03% 0 0.00% 6 0.03% Brazilia
14 14 0.02% 0 0.00% 5 0.02% Taliansko
15 13 0.02% 0 0.00% 4 0.02% Japonsko
16 13 0.02% 0 0.00% 4 0.02% Polsko
17 12 0.02% 0 0.00% 4 0.02% Serbia
18 10 0.02% 0 0.00% 3 0.02% Grecko
19 8 0.01% 0 0.00% 3 0.01% Rakusko
20 8 0.01% 0 0.00% 3 0.01% Kanada
21 8 0.01% 0 0.00% 3 0.01% Portugalsko
22 7 0.01% 0 0.00% 2 0.01% Belgicko
23 6 0.01% 0 0.00% 2 0.01% Francuzsko
24 6 0.01% 0 0.00% 2 0.01% Madarsko
25 6 0.01% 0 0.00% 2 0.01% India
26 4 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Argentina
27 4 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Australia
28 4 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Kolumbia
29 4 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Finsko
30 4 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Indonezia
31 4 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Mexiko
32 4 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Rumunsko
33 4 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Svedsko
34 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Zastaralo Arpanet (arpa)
35 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Izrael
36 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% British Indian Ocean Territory
37 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Armensko
38 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Bosna a Hercegovina
39 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Bolivia
40 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Estonsko
41 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Egypt
42 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Equatorial Guinea
43 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Liotyssko
44 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Malajzia
45 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Nepal
46 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Seychelles
47 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Ukraina


Generated by Webalizer Version 2.23